Vores anti-spam-politik

Sender du nyhedsbreve og kampagner via Ubivox, beder vi dig overholde vores antispam-politik, som er beskrevet i dette dokument. Denne politik hjælper os til at sikre, at vi kan levere så mange af dine e-mails som muligt direkte til dine modtageres indbakker.

Langt de fleste lande har lovgivning, som beskæftiger sig med digital kommunikation via e-mail, men denne lovgivning er ikke ensrettet eller konsekvent. I nogle lande giver lovgivningen rum til at sende kommunikation, som vil overtræde vores antispam-politik.


Vi accepterer ikke

  • Udsendelser til modtagere, som ikke har givet informeret samtykke til at modtage kommunikation fra din virksomhed.
  • Udsendelser til modtagere, som er købt eller lejet af tredjepart.
  • Udsendelser til modtagere, som ikke har været i kontakt med dig i mere end to år.
  • Udsendelser til modtagere, som har frameldt sig for mere end syv dage siden.
  • Udsendelser med indhold, som ikke er ærligt og forståeligt.

Om samtykke

I vores øjne defineres spam som digital kommunikation, som modtageren ikke har givet explicit og informeret samtykke til at modtage.

Du skal altså have samtykke fra modtageren, før du sender nyhedsbreve og kampagner afsted, og modtageren skal være informeret om, at samtykket er afgivet. Det er ikke nok, at tilmelding til dit nyhedsbrev står som en del af dine handelsbetingelser på dit website, eller at modtageren har mulighed for at framelde sig når det første nyhedsbrev modtages. Det er ikke informeret samtykke. Et samtykke kan ikke gives på vegne af andre, men skal gives direkte til dig eller dit firma. Du kan altså ikke låne, leje eller købe andres modtagere.

Et samtykke har en levetid, og indenfor denne levetid skal det udnyttes, ellers bortfalder det. Har du ikke sendt til en modtager i flere år, har modtageren med stor sandsynlighed glemt, at samtykket er givet, og det resulterer ofte i klager. Samtykket skal altså udnyttes, og helst med jævne mellemrum.

Et samtykke kan trækkes tilbage, og en sådan tilbagetrækning skal honoreres hurtigst muligt. I nyhedsbreve og kampagner sendt via Ubivox indsættes automatisk et frameldingslink, og benyttes dette, honoreres frameldingen øjeblikkeligt. Modtager du frameldinger gennem andre systemer, skal de føres ind i Ubivox, så der ikke kan ske udsendelse til modtagerne.


Om indhold og formulering

Kommunikation sendt via Ubivox skal være ærlig og forståelig. At stille modtageren noget i udsigt, f.eks. via emnefeltet, som ikke honoreres i indholdet, giver utilfredse modtagere og flere klager.

I visse brancher er det særligt populært at bruge emnefeltet til at annoncere, at modtageren har vundet en præmie, mens indholdet og klik på links afslører, at modtageren blot deltager i en konkurrence på niveau med andre modtagere.

Eksempler:

  • Tillykke test@eksempel.dk Jeg efterlyser dig vedr.Gavekortet på 10.000kr!
  • Gaveregn til Peter - dit tlfnr: 70701337 er udvalgt
  • Du er udvalgt i dag, stort tillykke Peter - Er præmie adressen korrekt?

Denne type emnefelter stiller modtageren en præmie i udsigt, som endnu ikke reelt er vundet, og er derfor misvisende, i strid med vores antispam-politik og i visse lande i strid med markedsføringslovgivningen og bestemmelsen om god markedsføringsskik.


Co-signup/co-registrering

Du er velkommen til at benytte Ubivox til at sende kommunikation til modtagere opsamlet via cosignup eller co-registrering, så længe samtykket er explicit informeret. Hvilke nyhedsbreve modtageren givet samtykke til at modtage, må ikke alene fremgå i forretningsbetingelser eller lignende, men skal fremgå tydeligt på den side, hvor tilmeldingen sker. Det er op til dig som Ubivox-kunde at sikre, at bureauet, der indsamler modtagere til dig, opfylder dette.


Konsekvenser ved overtrædelse af antispam-politikken

Vi følger med i klagerater for udsendelser, vi håndterer manuelle klager til vores abuse-adresser, og vi overvåger blacklists og logfiler, så vi proaktivt kan opdage overtrædelser af antispampolitikken.

Overtrædes vores antispam-politik, forbeholder vi os retten til at lukke kontoen uden varsel, og uden tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb. Ikke afregnet forbrug opgøres og faktureres ved ophævelsen.

Mente du: 

Beklager, kunne ikke finde nogle resultater.

Opret en gratis prøvekonto

I prøveperioden er alt funktionalitet tilgængelig, men der kan maks. sendes til 50 modtagere pr. nyhedsbrev.

Når du opretter din konto bekræfter du også at ville overholde vores anti-spam-politik og vores forretningsbetingelser.


Kontotype og betaling

Du gør din prøvekonto til en fuld konto ved at aktivere den. Dette gøres ved at tilføje et kreditkort til kontoen i administrationen og vælge et abonnement.

Ingen binding eller risiko

Hvis du ikke aktiverer din konto vil prøvekontoen automatisk blive lukket efter 10 dage. Du vil først blive faktureret når du vælger et abonnement.